Gruppo Elettrogeno 330kVA

Gruppo elettrogeno usato 330kVA
SKU:  GE-330kVA
Gruppo Elettrogeno usato 330kVa
21000,00 €